Wizyta delegacji z Japonii

W dniach 11-16 kwietnia br. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej odwiedzili przedstawiciele Szpitala św. Łukasza w Tokio.
Wizyta delegacji z Japonii obejmowała między innymi wizytę studyjną w szpitalu, spotkania z dyrekcją placówki i pracownikami oraz obustronne konsultacje i dyskusje nad wspólnym projektem WSzS w Białej Podlaskiej.
Wśród przedstawicieli Szpitala św. Łukasza w Tokio byli:
-        Fujita Yoshiyuki,
-        Asano Nobuhisa,
-        Okada Shuichi.
W wizycie uczestniczyła również Eliza Klonowska–Siwak –pracownik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tokio.
Wizyta ukierunkowana była w szczególności do personelu Centralnej Pracowni Endoskopii, Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Bloku Operacyjnego. W czasie wizytacji miały miejsce spotkania i dyskusje w zakresie poprawy jakości w tych obszarach.
Warto zwrócić uwagę, iż doświadczenie medycyny japońskiej w zakresie endoskopowej diagnostyki i leczenia układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) są na najwyższym, światowym poziomie, a wyniki pracy lekarzy gastroenterologów i chirurgów najlepsze na świecie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ramach realizowanych działań współpracy pragnie czerpać doświadczenie z najwyższej klasy japońskich szpitali.
Podczas kilkudniowej wizyty przedstawiciele japońskiej służby zdrowia przedstawili metody diagnostyki i leczenia endoskopowego przewodu pokarmowego stosowane w Japonii, jak również techniki wykonywania badań, techniki zabiegowe oraz proces postępowania w dalszym leczeniu stosowanym w Japonii, w szczególności w szpitalu św. Łukasza.
Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest na etapie projektowania nowego obiektu pn. „Bialska Onkologia”, w którym powstaną nowe pracownie endoskopowe (gastroskopii i kolonoskopii). Opinie osób wizytujących oraz japońskie standardy dotyczące wyposażenia pracowni są dużą dodatkową wartością w przygotowywaniu projektu. Założeniem bialskiego szpitala jest przygotowanie pracowni endoskopowych na wzór japońskich.

 

Rzecznik Prasowy       

Magdalena Us          

 

 

Event "Aktywna Mama"

W dn. 5 kwietnia odbył się coroczny Event „Aktywna Mama” organizowany przez Stowarzyszenie Dbamy o Mamy. Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej czynnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Podczas eventu odwiedzający mieli możliwość konsultacji ze specjalistami z Oddziałów szpitalnych, które reprezentowali:

Oddział Neonatologiczny
lek. med. Riad Haidar – Lekarz kierujący oddziałem
Monika Rosińska-Prokopiuk – Pielęgniarka Oddziałowa
Edyta Pacelt – Szpitalny Zespół Psychologów
Katrzyna Rozpotyńska – Zespół Leczenia Rehabilitacyjnego

Oddział Dziecięcy
lek. med. Elżbieta Skrzypczak – Ordynator
lek. med. Daniel Kierdaszuk
lek. med. Magdalena Kędzierska

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
lek. med. Bożydar Tylus
Barbara Rejek – Położna

Oddział Okulistyczny
lek. med. Magdalena Tylus


Ponadto wykład nt. Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży pt. „KOC odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania kobiet w ciąży i połogu” przedstawiły położne WSzS: Małgorzata Smędra – p.o. Z-cy Położnej Oddziałowej i Wioleta Zarębska.
Lek. med. Magdalena Kędzierska zaprezentowała wykład pt. „Higiena i pielęgnacja noworodka”.
Stoisko bialskiego szpitala spotykało się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Przyszłe mamy mogły uzyskać informacje, między innymi o Szkole Rodzenia „Akademia Narodzin oraz Poradni Konsultacyjnej Leczenia Bólu, jak również porozmawiać ze specjalistami WSzS.

 

Rzecznik Prasowy                    

Magdalena Us                      

 

 

Wizyta studyjna delegacji z UMWL w WSzS

W dniu 29 marca odbyła się wizyta studyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania szpital reprezentowali mgr inż. Dariusz Oleński – Dyrektor Naczelny szpitala oraz dr n. med. Joanna Kozłowiec - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udział w wizycie studyjnej wzięli: Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Dorota Skwarek, Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Joanna Pastuszuk, Kierownik Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością Elwira Rycaj, Kierownik Oddziału Funduszy RPO WL 2014-2020 w Ochronie Zdrowia Anna Brzyska oraz pracownicy Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: Marta Smulkowska-Marek, Joanna Uniłowska i Wojciech Michalewski.
Podczas wizyty studyjnej zwiedzono obiekty szpitala, łącznie z Ośrodkiem Opieki Medycznej „Domowy Szpital”. Warty podkreślenia jest znaczący stopień rozwoju Szpitala, zarówno pod względem odnowionej, bądź nowej infrastruktury budynkowej, najnowocześniejszego sprzętu jaki znajduje się na wyposażeniu, a także nowatorskiego sposobu organizacji oraz zarządzania placówką. Ponadto szpital nie jest zadłużony, a co więcej rokrocznie udaje się wygenerować nadwyżkę finansową, która jest przeznaczana w dalszej kolejności na inwestycje. Najbliższą planowaną inwestycją jest oddzielny budynek „Bialskiej Onkologii”.
Wysoki stopień rozwoju szpitala podkreślają liczne nagrody, wyróżnienia a także wysokie miejsca w rankingach. W ubiegłym roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zajął 4 miejsce w Polsce w rankingu „Bezpieczny Szpital 2017”. Innowacyjne rozwiązania można spotkać na każdym kroku - zaczynając od sposobu czyszczenia bielizny szpitalnej, poprzez nowatorski sposób organizacji kuchni oraz jadalni, nowoczesny automatyczny system regałów archiwalnych, automatyczny system czyszczenia i dezynfekcji łóżek szpitalnych, najnowsze urządzenia medyczne spotykane na każdym z oddziałów, kończąc na takiej organizacji pracy, która powoduje niemalże brak kolejek do specjalistycznych poradni, czy gabinetów badań.
W szpitalu wprowadzono również innowacyjne usprawnienie pracy lekarzy, dzięki zatrudnieniu pracowników medycznych nazywanych "koderami”. Ich zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
Szpital współpracuje również na arenie międzynarodowej realizując liczne projekty. Partnerami są szpitale m. in. z Francji, Białorusi, Japonii czy Kazachstanu. Oprócz realizacji projektów współpraca toczy się również na polu wspólnych konferencji, czy sympozjów. Na tego rodzaju przedsięwzięcia szpital jest również świetnie przygotowany - posiada własną salę konferencyjną na wzór auli oraz własny przyszpitalny hotel dla przyjezdnych gości.
Zwieńczeniem spotkania było wspólne podsumowanie wizyty, jak również plany współpracy na przyszłość. W tym zakresie placówka ma kolejne pomysły i projekty, związane między innymi z pozyskiwanymi funduszami europejskimi. Władze szpitala wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz podnosząc jakość usług wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które w dużym stopniu podpatrują u zagranicznych partnerów.

 

Rzecznik Prasowy                      

Magdalena Us                        

Nowe Laboratorium w Domowym Szpitalu

Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia Państwu dostępu do badan laboratoryjnych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do nowego punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych zlokalizowanego w budynku DOMOWEGO SZPITALA przy ul. Spółdzielczej 5.

 

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:
pobieranie materiału do badań w godzinach: 7.00 – 10.45
wydawanie wyników do godziny 16.00

Pozostałe punkty pobrań materiałów do badań laboratoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej mieszczą się:
- przy  ul. Terebelskiej 57-65
- przy ul. Sidorskiej 35

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala 

Projekt epidemiologiczny bialskiego szpitala z dofinansowaniem Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Białoruś - Ukraina"

W dniu 22 marca br., podczas posiedzenia w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w zakresie Celu Tematycznego Bezpieczeństwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina". Komitet zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Wśród siedemnastki zwycięzców znalazł się projekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, który w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu jest inicjatorem projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej, w I naborze wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - Cel tematyczny 8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi. Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 602 307,58 EUR.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

Światowy Dzień Zespołu Downa 2018

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Data nie jest przypadkowa, bowiem Zespół Downa polega na tym, że w 21. parze chromosomów zamiast dwóch, są trzy chromosomy.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze, niż średnia w populacji zdrowej - wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Szacuje się, że w Polsce osoby te stanowią ok. 1,4% społeczeństwa. Szczególnie ważny jest dostęp osób z Zespołem Downa do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

#LiniaProsta

Telewizja Lifetime wraz ze Stowarzyszeniem Bardziej Kochani organizują drugą edycję akcji #LiniaProsta. Po raz kolejny wsparcie dotyczy pierwszego warszawskiego mieszkania treningowego dla osób z Zespołem Downa oraz osób z niepełnosprawnością umysłową.

Wystarczy wykonać zdjęcie przekreślonej dłoni, oznaczyć je hashtagiem #LiniaProsta i opublikować w mediach społecznościowych. Pojedyncza, prosta i przecinająca dłoń linia papilarna to jedna z cech wyróżniających osoby z zespołem Downa.

pomagamy.im/liniaprosta

www.liniaprosta.com.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=MqmzbJXCZq4

 

 

 Rzecznik Prasowy       

Magdalena Us          

    

Zakończenie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

 

W dniu 23 lutego 2018 r. odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów
w realizacji zawodowych planów.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala    

Kursy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - OFERTA SZKOLENIOWA na I półrocze 2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej będą organizowane kursy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

W  2018 r. planujemy realizację następujących kursów: 

 

Nabór wniosków za pośrednictwem SMK!
                                                  
Zgodnie z §32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, czas realizacji kursu specjalistycznego  nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Kursy realizowane są zgodnie z programami dostępnymi na  stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Szczegóły dotyczące terminów, naboru wniosków na poszczególne kursy oraz kosztów już wkrótce. Zachęcamy również do śledzenia naszej oferty szkoleniowej w zakładce KURSY.Więcej informacji:
Dział Rozwoju i Szkoleń
ul. Terebelska 57-65, p.33 (budynek CD-A)
tel. 83 414 72 00

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec            

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala    

 

Światowy Dzień Chorego 2018

 

 

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowił Jan Paweł II w rocznicę zamachu na Jego życie - 13 maja 1992 r. Celem obchodów jest dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, zapewnienie godnej opieki oraz propagowanie wolontariatu. W tym szczególnym dniu warto zwrócić uwagę na osoby chore i cierpiące, które przede wszystkim potrzebują naszej troski.

 

 

 

 

Pragniemy serdecznie zaprosić na Msze Święte z tej okazji:

 

Rzecznik Prasowy         

Magdalena Us