Światowy Dzień Higieny Rąk w WSzS

Od dziesięciu już lat, 5 maja każdego roku, obchodzony jest Światowy Dzień Higieny Rąk. Do tej  inicjatywy kierowanej i koordynowanej przez WHO - Światową Organizację Zdrowia, a realizowanej przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie włączył się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Ta Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów prowadzona pod hasłem „Higiena rąk to bezpieczna opieka” ma na celu doskonalenie standardów i stosowanych praktyk w zakresie higieny rąk.
Wysoki poziom czystości rąk gwarantuje zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych. Ponieważ w transmisji drobnoustrojów bierze udział znaczna grupa ludzi i są to m. in. pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, opiekunowie pacjentów, osoby bliskie odwiedzające pacjentów hospitalizowanych prowadzenie inicjatyw skierowanych na zachowywanie wysokiego poziomu higieny rąk ma ogromne znaczenie.
Każdego dnia dbajmy o czystość naszych rąk.dr n. med. Joanna Kozłowiec      
Zastępca Dyrektora            
ds. Rozwoju Szpitala