Projekty realizowane przez WSzS

 

Działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ukierunkowane są na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych. Od 2006 roku Szpital pozyskuje fundusze unijne. Dzięki tym środkom WSzS wyposażony został w nowoczesny sprzęt medyczny oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w dalszym ciągu poszukuje nowych możliwości inwestycji i rozwoju placówki również z innych, poza unijnych funduszy.