Oddział Geriatryczny

p. o. ORDYNATORA

lek. med. Andrzej Gonczaryk - specjalista IIo z geriatrii

 

p. o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Mirosława Staniszewska

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Ordynator     83 342 81 82
Pielęgniarka Oddziałowa 83 342 83 41
Gabinet lekarski 83 342 85 95
Dyżurka pielęgniarek 83 342 85 09
Tel. dla pacjnetów 83 342 85 10

 


SPECYFIKA ODDZIAŁU:

     Do Oddziału Geriatrycznego, znajdującego się na V piętrze szpitala, przyjmowani są pacjenci z problemami chorób wieku podeszłego. Dzięki nowoczesnej i wysokospecjalistycznej bazie diagnostycznej szpitala Oddział zapewnia swoim pacjentom opiekę wysokiej jakości. Personel Oddziału to zespół dobrze przygotowany do interdyscyplinarnego postępowania z pacjentami geriatrycznymi.

     Najczęściej pacjentom wykonywane są tu:

  • badania obrazowe z wykorzystaniem tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego,
  • badania USG m. Dopplera oceniające przepływ w naczyniach mózgowych,
  • ECHO serca,
  • badania endoskopowe.

    Pacjenci mają zapewnione ćwiczenia usprawniające i zabiegi rehabilitacyjne pod fachowym okiem pracowników Działu Rehabilitacji oraz profesjonalną pomoc psychologa. Pacjenci Oddziału na co dzień spotykają się z życzliwością, cierpliwością i zrozumienim zatrudnionego personelu.