Konkurs na stanowisko: Ordynatora Oddziału Neonatologicznego

Biała Podlaska, 4.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ogłasza konkurs na stanowisko:

  • Ordynatora Oddziału Neonatologicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 2012. poz.182)

oraz

Do składanych dokumentów kandydaci powinni dołączyć:

  • ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej kandydata dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej;

  • opracowaną pisemną koncepcję prowadzenia i rozwoju oddziału,

  • dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii,

  • zaświadczenie o niekaralności zawodowej z właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione. Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologicznego” wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż 60 dni od daty zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul.Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

                                                                 Biała Podlaska dn.25.01.2016r.

 

„ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod wskazanym niżej adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Bliższe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 41 47 213 lub (83) 41 47 214.”

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zatrudni

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni

  • lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji, lub chętnego specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej,
  • lekarza specjalistę w zakresie nefrologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie nefrologii,
  • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie rehabilitacji
  • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie gastroenterologii.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji lub kartę specjalizacyjną.

           Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 414 72 13.”