Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

                                                                                            Biała Podlaska 29.01.2016r.

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Wymagania stawiane kandydatowi:

  • wykształcenie wyższe,

  • tytuł diagnosty laboratoryjnego,

  • uprawnienia serologiczne do wykonywania badań z zakresu immunohematologii,

  • udokumentowany dorobek zawodowy w tym przynajmniej 2 letni staż pracy w zawodzie,

  • obsługa komputera.

Oferty zawierające podanie o pracę, CV, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji należy złożyć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 – Centrum Dydaktyczno Administracyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (083) 41-47-140”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul.Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

                                                                 Biała Podlaska dn.25.01.2016r.

 

„ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod wskazanym niżej adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Bliższe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 41 47 213 lub (83) 41 47 214.”

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zatrudni

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni

  • lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji, lub chętnego specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej,
  • lekarza specjalistę w zakresie nefrologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie nefrologii,
  • lekarza specjalistę w zakresie okulistyki, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie okulistyki,
  • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie rehabilitacji
  • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie gastroenterologii.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji lub kartę specjalizacyjną.

           Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 414 72 13.”