Audyt nadzoru norm ISO

Ilustracja do artykułu Audyt nadzoru norm ISO.JPG

W dn. 13.09. 2019 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się audyt nadzoru. Jednostką certyfikującą była: Q&R Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Zespół w składzie: Patrycjusz Stoma - auditor wiodący, Anna Ulińska – auditor oraz Katarzyna Wójcicka – auditor wizytowali bialską placówkę.

Celem auditu nadzoru jest ocena spełnienia przez system zarządzania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001, ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, ocena zmian zachodzących w placówce, zmian w jej systemie zarządzania oraz ocena stosowania i wykorzystywania znaków certyfikacji i certyfikatów.

Zakres audytu obejmował: Świadczenie usług medycznych w zakresie: stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, diagnostyki i sterylizacji.

Audytowi poddano następujące procesy: Zarządzanie organizacyjną, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie IT, Zakupy Materiałowe, Zarządzanie Środowiskowe, Administrowanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania, Zarządzanie BHP, Diagnostyka, Hospitalizacja, Pomoc doraźna, Dezynfekcja i Sterylizacja i Usługi Sekcji DDD.

Zespół audytorów pozytywnie ocenił procesy i kontrolowany zakres.

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony