INFORMACJA - dokumentacja medyczna z 1998 roku

Ilustracja do artykułu informacja.promo.png

Uprzejmie informujemy, iż osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej z roku 1998 tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upowazniona mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Archiwum Zakładowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - pokój 050, niski parter, tel. 083 414 72 49.

                                                                                                              dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                                               Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony