Kapelan Szpitala – ks. Jan Pilipiuk uhonorowany odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia"

Ilustracja do artykułu odznaczeni.mini.promo.png

Z okazji Światowego Dnia Chorego w dn. 22 lutego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja „Współczesne wyzwania opieki nad chorym", w której wzięli udział przedstawiciele środowiska lekarskiego.

Spotkanie otworzył i powitał uczestników dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

W uroczystości uczestniczyli: Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Przewodniczący zespołu KEP ds. Służby Zdrowia i Chorych;  Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki; Agnieszka Gonczaryk, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ksiądz Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia,  którzy na wstępie wygłosili krótkie przemówienia do uczestników konferencji.

Podczas uroczystości Kapelan Szpitala – ks. Jan Pilipiuk został uhonorowany odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Konferencja poruszała tematykę szeroko rozumianej opieki paliatywnej, odnoszącej się zarówno do sfery medycznej, duchowej opieki nad chorymi oraz pomocy społecznej. Organizatorami sympozjum byli Wydział Zdrowia MUW, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia.

                                                                                    Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony