Nagroda Inspiracje 2018 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ilustracja do artykułu Laureaci 2018.jpg

W czwartek 7 marca, podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem Konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Przewodniczącym kapituły jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny dr Jarosław Pinkas.

Pierwsze miejsce w kategorii „Środki i działania poprawiające jakość życia i zdrowia” zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z projektem Domowy Szpital. W ramach projektu m.in. wybudowano Dzienny Dom Opieki Medycznej, który istotnie poprawił dostęp do leczenia i rehabilitacji osób starszych, schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi. Dzięki dodatkowym działaniom zapewniono także osobom przebywającym w domach wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych.

                                                                                                 Rzecznik Prasowy
                                                                                                 Magdalena Us

Powrót na początek strony