Pozytywna reocena inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku”

Ilustracja do artykułu Szpital Przyjazny Dziecku - Oddział Ginekologiczno-Położniczy.jpg

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w dniach 23-24 sierpnia 2019r. poddał się reocenie w zakresie inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku”. Zespół w składzie: Maria Kaleta, Marzena Kostuch, Maria Migielska-Wołyniec wizytowały oddziały bialskiego szpitala. Podczas wizytacji ocenie poddano szereg czynników, między innymi: zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią, możliwość pobytu matki i dziecka w systemie rooming-in przez całą dobę, opiekę okołoporodową przyjazną matce. Z satysfakcją informujemy, iż szpital we wszystkich kategoriach uzyskał 100% zgodności. Zespół oceniający rekomendować będzie bialski szpital, jako ten, który spełnia kryteria „Szpitala Przyjaznego Dziecku” do Komisji ds. Ocen, Reocen i Monitoringu.

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony