Relacja z 1 Konferencji Praktyka Ginekologa Onkologa Rzadkie Nowotwory Macicy

Ilustracja do artykułu Prezydium.JPG

W dniach 6-7 grudnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej została zorganizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej - I Konferencja Praktyka Ginekologa Onkologa. Tematem przewodnim konferencji były rzadkie nowotwory macicy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Jan Kotarski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Przez dwa dni lekarze specjaliści z dziedziny ginekologii onkologicznej z całego kraju uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach z zakresu m.in. elastografii w ginekologii onkologicznej, hiteroskopii ambulatoryjnej, limfadenektomii, badań klinicznych oraz molekularnych, jak również w zakresie aktualnych standardów diagnozowania i leczenia nowotworów rzadkich.

W konferencji wzięli udział eksperci w zakresie ginekologii onkologicznej. Wykład plenarny wygłosił Roberto Angioli, który zaprezentował chirurgiczne leczenie nawrotowych nowotworów szyjki macicy i macicy.

Ponadto swoje referaty wygłosili:

 • Rak gruczołowy szyjki macicy. Mariusz Bidziński
 • Rak kikuta szyjki macicy. Dariusz Wydra
 • Rak szyjki macicy w ciąży. Paweł Basta
 • Rzadkie nowotwory szyjki macicy-diagnostyka. Justyna Szumiło
 • Molekularna diagnostyka nowotworów szyjki macicy. Robert Jach, Wojciech Rokita.
 • Leczenie wznowy miejscowej raka szyjki macicy. Paweł Blecharz

 

 • Rak jasnokomórkowy endometrium. Andrzej Bieńkiewicz
 • Przetrwała choroba trofoblastyczna. Grzegorz Szewczyk
 • Nowotwory macicy u kobiet z mutacją BRCA. Janusz Menkiszak
 • Trudności diagnostyczne nowotworów macicy. Anita Olejek
 • Zachowanie płodności u kobiet z nowotworami macicy. Robert Jach

 

 • Kontrowersje wokół klasyfikacji mięsaków macicy. Janusz Ryś
 • Praktyczne implikacje badań molekularnych mięsaków macicy.
 • Magdalena Kowalewska
 • Ryzyko onkologiczne alternatywnych metod leczenia mięśniaków
 • macicy . Grzegorz Raba
 • Jak leczyć chore z nowotworem o charakterze STUMP?
 • Anna Dańska-Bidzińska
 • Leczenie celowane chorych z mięsakami macicy. Marcin Bobiński

 

 • Maria Kazhyna
 • Zaśniad częściowy. Krzysztof Czajkowski, J. Sieńko
 • Guzy przerzutowe do narządów płciowych. Piotr Paluszkiewicz
 • Histeroskopia w nowotworach macicy. Mariusz Zimmer
 • Nawrót raka endometrium. Kazimierz Pityński
 • Program lekowy terapii antyangiogennej – współpraca ginekolog onkolog/onkolog kliniczny. Paweł Blecharz/Marek Jasiówka

 

 • Endometrioza a nowotwory. Marek Gogacz
 • Ryzyko onkogenezy, a leczenie hormonalne. Wiesława Bednarek
 • Rola wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego w leczeniu rozrostów
 • endometrium oraz nadmiernych krwawień miesiączkowych.
 • Rafał Tarkowski
 • Guz miejsca łożyskowego. Arkadiusz Krzyżanowski/ Grzegorz Raba
 • Proteomiczna charakterystka nowotworów macicy. Tomasz Kluz

 

Konferencja spotkała się z bardzo dużym uznaniem wśród przybyłych gości. Podsumowaniem obrad było Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Rzecznik Prasowy

    Magdalena Us

Powrót na początek strony