Relacja z Konferencji Kardiologicznej "Schorzenia kardiologiczne ciągle ważne" w WSzS

Ilustracja do artykułu konferencja.mini.png

W dn. 20 września 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się Konferencja Kardiologiczna "Schorzenia kardiologiczne ciągle ważne". Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Dariusz Stefaniuk.

Wśród gości znaleźli się między innymi Konstanty Radziwiłł – Senator, Minister Zdrowia w latach 2015-2018, p.o. Z-cy Dyr. ds. Służb Mundurowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Paweł Piróg, Aleksander Karpicki – Dyrektor Szpitala Obwodowego w Brześciu oraz przedstawiciele placówek medycznych z całej Polski, duchowieństwo i przedstawiciele samorządu.

O historii bialskiego oddziału kardiologicznego opowiedział lek. Marek Kurainowicz – Ordynator Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Prelekcję pt. „Co się dzieje w sercu inżyniera? Krótka refleksja w kontekście rozbudowy oddziału kardiologicznego”, wygłosił mgr inż. Robert Maliszewski – Kierownik Działu Technicznego bialskiego szpitala, odpowiedzialnego za realizację licznych inwestycji na terenie placówki.

O zabiegach ablacji opowiedział dr hab. n. med. Maciej Wójcik - adiunkt w Katerze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik medyczny Lubelskiego Centrum Kardiologii | Elkardia.pl, który z powodzeniem realizuje zabiegi ablacji w bialskim szpitalu. Podczas prezentacji przedstawił możliwości oddziału kardiologicznego oraz zrealizowane zabiegu na przestrzeni ostatnich lat.

Dr n. med. Piotr Kołsut - Zastępca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprezentował średnio i długoterminowe metody wspomagania układu krążenia.

Lek. Magdalena Kociuk – lekarz kardiolog Oddziału Kardiologicznego WSzS w Białej Podlaskiej, inicjator „Akademii Zdrowego Serca” oraz główny koordynator KOS - zawał, zaprezentowała prelekcję pt. „Akademia Zdrowego Serca”. Kompleksowa Opieka nad pacjentem po zawale serca – KOS, podczas której przedstawiła dobre praktyki stosowane w szpitalu w zakresie opieki nad pacjentem kardiologicznym oraz doświadczenia związane z realizacją powyższych inicjatyw.

Na zakończenie  Pan Dyrektor Dariusz Oleński podziękował za współpracę w okresie pełnienia funkcji Dyrektora Szpitala w latach 2004 – 2019. Następnie zebrani goście złożyli indywidualne podziękowania oraz wyrazili ogromne uznanie za pełnienie funkcji dyrektora oraz włożony wkład i pracę w realizację inwestycji i rozwój szpitala na rzecz pacjentów regionu.

Punktem kulminacyjnym konferencji było zwiedzanie zmodernizowanego oddziału kardiologicznego z pracownią ECMO oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej długoletniego Ordynatora Oddziału Kardiologicznego lek. Lucjana Kurianowicza, którego dokonała małżonka – lek. Wanda Kurianowicz oraz Dyrektor Dariusz Oleński.

                                                                                     Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony