Rozpoczęcie "Akademii Zdrowego Serca"

Ilustracja do artykułu akademiacerca.mini.png

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyszedł z inicjatywą organizacji "Akademii Zdrowego Serca". W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań "Sercowe sprawy - co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć", podczas których pacjenci po zawale serca oraz ich bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów zawału, leczenia oraz dalszego postępowania po wypisie ze szpitala. Inauguracja pierwszych zajęć z udziałem lek. Magdaleny Kociuk – specjalisty kardiologa, Koordynatora „Akademii Zdrowego Serca" przy WSzS w Białej Podlaskiej odbyła się 21 czerwca 2018 r.

Głównym celem działań Akademii jest organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych mających na celu  przekazanie praktycznych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń kardiologicznych. Prowadzącymi spotkania są doświadczeni specjaliści, w tym: lekarz kardiolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i ratownik medyczny.

Do uczestnictwa w zajęciach cyklu "Sercowe sprawy - co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć" zachęcamy pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub zabieg w zakresie angioplastyki. Do udziału w spotkaniach  Akademii zachęcamy także rodziny i bliskich pacjentów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w czwartki o godz.10.00 w sali konferencyjnej w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.  Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.szpitalbp.pl.

Akademia jest autorskim programem specjalistów bialskiego szpitala. Działania te towarzyszą Programowi NFZ - „KOS-zawał" – Koordynowanej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Jest to nowatorskie podejście do opieki pozawałowej polegające na połączeniu czterech  elementów: leczenia szpitalnego (zabiegowego i zachowawczego), rehabilitacji kardiologicznej, kardiologicznej opieki specjalistycznej oraz szeroko zakrojonych działań edukacyjnych. „Akademia Zdrowego Serca" zespołu specjalistów z Białej Podlaskiej stanowi wartość dodaną programu NFZ-u "KOS-zawał" .  Te dodatkowe działania bialskich specjalistów są unikatowe w skali kraju, niewiele w Polsce jest ośrodków kardiologicznych, które kładą tak silny nacisk na edukację pacjenta.

Dodatkowym działaniem związanym z funkcjonowaniem Akademii  będzie publikacja Poradnika dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego: „Moje drugie życie". Publikacja jest w trakcie prac wydawniczych, a znajdziemy w niej m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące zawału – jego istoty, mechanizmu powstawania, hospitalizacji, sposobów leczenia oraz opieki poszpitalnej. Ważnym elementem poradnika będzie dzienniczek kontroli pacjenta po zawale, zawierający m.in. podstawowe dane dotyczące przebytego schorzenia oraz kalendarz wizyt umożliwiający notowanie wyników badań kontrolnych, aktualnie stosowanych leków i dalszych zaleceń. Taki kompleksowy zbiór danych ułatwi wgląd w historię choroby pacjenta, co przyczyni się do łatwej analizy stanu zdrowia pacjenta, a w konsekwencji może poprawić jakość opieki nad chorym.


Lek. med. Magdalena Kociuk, specjalista kardiolog – Koordynator „Akademii Zdrowego Serca" przy WSzS w Białej Podlaskiej: Zachęcam do udziału w zajęciach Akademii nie tylko pacjentów, którzy przebyli zawał serca, ale także ich bliskich. W czasie pięciu wykładów prezentowanych w czasie naszych " czwartkowych spotkań"  staramy się w sposób prosty i jak najbardziej przystępny przekazać wiedzę na temat właściwego postępowania po zawale serca. Leczenie zawału nie ogranicza się do hospitalizacji w okresie "ostrym". To  także żmudna, systematyczna praca na co dzień, dokonywanie właściwych wyborów np. w zakresie diety, aktywności fizycznej, to także umiejętność rozpoznawania i  właściwego reagowania na niepokojące objawy. Zajęcia prowadzą eksperci, którzy na co dzień w naszym szpitalu pracują z pacjentami kardiologicznymi, także z tymi pozawałowymi. Pierwszy, pilotażowy cykl "Sercowe sprawy - co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć" spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród naszych słuchaczy . Pokazał jak wielka jest potrzeba edukacji pacjentów, w zasadzie spotkania nie miały formy wykładu, to był raczej dialog, pacjenci byli bardzo aktywni, zadawali pytania, przedstawiali swoje problemy, dyskutowali. Myślę, że te spotkania były bardzo satysfakcjonujące zarówno dla słuchaczy jak i prelegentów. Obecnie rozpoczynamy drugą edycję naszych zajęć na które serdecznie zapraszam pacjentów po zawale, ich rodziny, bliskich. Stawiamy na edukację pacjentów, jako klucz do sukcesu w procesie leczenia!

 


Rzecznik Prasowy             
   Magdalena Us          

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony