Szkolenie „HCV i HIV/AIDS”

Ilustracja do artykułu HCVmini.promo.png

W dn. 14-15.02.2020 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyły się szkolenia pn. "HCV i HIV/AIDS", które były dedykowane lekarzom POZ oraz pielęgniarkom POZ i pielęgniarkom szkolnym. Seminaria służyły podniesieniu wiedzy kadry medycznej (pierwsze ogniwo skoordynowanej opieki zdrowotnej pacjentów) na temat profilaktyki, diagnostyki leczenia WZW C oraz AIDS/HIV oraz podniesieniu świadomości społeczeństwa o problemach zdrowotnych.

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarnicze przygranicznym", który Szpital realizuje w partnerstwie z Brzeskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Brześciu i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukrania 2014-2020.

Prelegentem podczas szkoleń była Pani dr n. med. Regina Podlasin - Ordynator IV Oddziału Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Pani Regina Podlasin jest koordynatorem realizacji podstawowego programu profilaktyki HIV oraz działań specjalistycznych w ramach profilaktyki po ekspozycji na czynnik zakaźny (HIV, HCV, HBV). W zarządzanym przez nią oddziale hospitalizowani są pacjenci z chorobami infekcyjnymi o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej. Ponadto prowadzona jest diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób wątroby o różnej etiologii, a także pacjentami zakażonymi wirusem HIV.

Uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się również z ofertą bezpłatnych badań profilaktycznych HCV oraz elastografii wątroby, które są realizowane w WSzS w Białej Podlaskiej od 01.10.2019 r. oraz dedykowane mieszkańców Białej Podlaskiej oraz sąsiednich powiatów.

Podobne szkolenia zostały zaplanowane  również w marcu 2020 r. dla personelu medycznego poliklinik Obwodu Brzeskiego na Białorusi, których realizatorem jest  Brzeski Obwodowy Szpital Kliniczny w Brześciu.

                                                                                               Rzecznik Prasowy
                                                                                                Magdalena Us

Powrót na początek strony