Uroczysta ceremonia wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego oraz symboliczne odsłonięcie kamienia węgielnego pod budowę Bialskiej Onkologii

Ilustracja do artykułu Bialska Onkologia.mini.png

W dn. 16go października odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego oraz odsłonięcia kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka „Bialska Onkologia".

Konferencja zgromadziła szerokie grono przedstawicieli pracowników szpitala, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Pierwsza część konferencji dotyczyła otrzymania przez bialską placówkę certyfikatu akredytacyjnego. Szpital kolejny raz otrzymał certyfikat, co świadczy o bardzo wysokim poziomie opieki oraz świadczonych usługach. W obecnym roku uzyskano wyniki 88% - jest to wyróżnienie w skali kraju.

Następnie, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Przemysław Litwiniuk, V-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Riad Haidar oraz Dyrektor WSzS w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński wręczyli odznaki honorowe oraz dyplomy tytułu „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego".


Odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" otrzymali
:

1)      Piotr Centkowski – Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej WSzS,

2)      Joanna Głowacka – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

3)      Jerzy Paluszkiewicz – wieloletni Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS.


Dyplomy uznania Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymali:

1)      Anna Bukrzewska – pielęgniarka WSzS w Białej Podlaskiej – kilkukrotna laureatka tytułu „Najlepsza Pielęgniarka WSzS w Białej Podlaskiej",

2)      Agnieszka Byś – kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego WSzS - specjalista w dziedzinie mikrobiologii medycznej,

3)      Dorota Juśkiewicz – kierownik Działu Rehabilitacji WSzS – specjalista w dziedzinie fizjoterapii,

4)      Magdalena Kociuk – lekarz Oddziału Kardiologii WSzS – pomysłodawczyni i realizatorka „Akademii Zdrowego Serca".


W kolejnej części zaprezentowano prezentację dotyczącą inwestycji „Bialska Onkologia". Prezentacji dokonał Kierownik Projektu – Marek Uss. Przedstawił najważniejsze założenia projektu, jak również obszary w których będzie funkcjonować ośrodek. Wartość projektu to 55 mln zł. Z tego 54,3 mln zł to środki własne szpitala, zaś 0,7 mln zł będzie pochodzić z Budżetu Województwa Lubelskiego. Czas realizacji inwestycji to dwa lata.

Oddziały / obszary funkcjonalne Ośrodka „Bialska Onkologia":

-        Oddział Onkologii Klinicznej - 54 łóżka

-        Oddział Hematologii - 25 łóżek

-        Oddział Chemioterapii jednego dnia

-        Pracownia leków cytostatycznych

-        Pracownia Endoskopowa - 5 sal

-        Obszar AOS

-        Obszar konsultacyjny

-        Obszar diagnostyczny

-        Ośrodek innowacyjnych terapii

W budynku zostaną zlokalizowane nowoczesne urządzenia takie jak SPECT-CT (urządzenie do tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów wraz z tomografem komputerowym), tomograf komputerowy, aparat RTG, Videogastroskopy i videokolonoskopy wysokiej rozdzielczości, ultrasonograf. Zostanie utworzona m. in. Pracownia endoskopowa układu pokarmowego z pięcioma gabinetami zabiegowymi oparta na doświadczeniach endoskopowych specjalistów japońskich, Pracownia immunofenotypowania oraz Pracownia cytostatyczna. Budynek zostanie wyposażony w wiele nowoczesnych instalacji umożliwiających inteligentne zarządzanie budynkiem. Budynek zostanie połączony z istniejącymi obiektami podziemnym kanałem.

Drugim możliwym etapem do realizacji jest dobudowa pawilonu Ośrodka Radioterapii z 2 lub 3 przyspieszaczami liniowymi zgodnie ze wskazaniami Map Potrzeb Zdrowotnych.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego obelisku, poświęconego inwestycji.

 

                                                                             Rzecznik Prasowy
                                                                             Magdalena Us

Powrót na początek strony