Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej lek. Bronisława Ussa

Ilustracja do artykułu mini.promo.png

W dn. 22 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej lek. Bronisława Ussa - Ordynatora Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w latach 1984-2002. Tablica mieści się na Oddziale Neurologicznym bialskiego szpitala. Po dokonaniu uroczystego odsłonięcia tablicy, zebrani udali się na podwieczorek wspomnień o lek. Bronisławie Ussie – długoletnim Ordynatorze Oddziału Neurologicznego. Prezentację na temat życiorysu Pana Bronisława Ussa wygłosił obecny Ordynatora Oddziału Neurologicznego – lek. Marek Gałecki.

Data uroczystości nie jest przypadkowa, gdyż w listopadzie obchodzimy 10-tą rocznicę śmierci Pana Ordynatora.

 

lek. med. Bronisław Uss

25.09.1936-29.11.2009

Początek przygody z medycyną:

 • 1957 r. – ukończenie Studium Felczerskiego;
 • 1964 r. – ukończenie medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie i uzyskanie dyplomu lekarza;
 • do 1968 r. – praca w Ośrodku Zdrowia w Terespolu;

Za aktywny udział w akcji ratunkowej w czasie powodzi, jaka nawiedziła miasto, doktor Bronisław Uss otrzymał pochwałę Ministra Zdrowia.

Narodziny neurologii w Białej Podlaskiej:

 • 1968 – 1970 – praca w Klinice Neurologii w Lublinie jako stypendysta Wydziału Zdrowia;
 • od 1970 r. – praca w Przychodni Obwodowej w Białej Podlaskiej;
 • 04.1970 r. – otwarcie Poradni Neurologicznej w Białej Podlaskiej;
 • 1971 r. – uzyskanie Io specjalizacji w dziedzinie neurologii pod kierunkiem prof. Wiktora Steina;

Na początku lat 70. XX wieku doktor Bronisław Uss był pierwszym i jedynym neurologiem w Białej Podlaskiej.

Początki neurologii w bialskim szpitalu:

 • od 1971 r. – rozpoczęcie pracy w Szpitalu Rejonowym w Białej Podlaskiej na stanowisku asystenta Oddziału Wewnętrznego;
 • 1972 r. – wydzielenie 10 łóżek neurologicznych na bazie Oddziału Wewnętrznego w bialskim szpitalu;
 • 1974 r. - uzyskanie IIo specjalizacji w dziedzinie neurologii w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie;
 • 01.1976 r. – utworzenie Pododdziału Neurologicznego z 15 łóżkami na bazie Oddziału Wewnętrznego;
 • 1984 r. – utworzenie Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białej Podlaskiej, którego Ordynatorem zostaje lek. Bronisław Uss;
 • 06.1986 r. – oddanie do użytku obecnego budynku szpitala, gdzie na V piętrze usytuowano Oddział Neurologiczny z 38 łóżkami.

Rozwój Oddziału Neurologicznego w Białej Podlaskiej:

 • 1980 r. – otwarcie pracowni EEG;
 • 1986 r. – wyposażenie Oddziału w dodatkowe monitory; powstanie Sali reanimacyjnej;
 • wydzielenie 2 sal trzyosobowych z łóżkami ortopedycznymi dla pacjentów wymagających rehabilitacji oraz 1 sali trzyosobowej intensywnego nadzoru medycznego;
 • Zakup aparatu 9 MG (wartość 50 tyś. dolarów);
 • 1990 r. – Zakup pompy infuzyjnej, niezbędnej do podawania leków osobom nieprzytomnym (wartość ok. 700 tys. zł);

Rozwój Oddziału Neurologicznego w Białej Podlaskiej:

 • 1991 r. – przekazanie przez Związek Ogrodniczy 6 mln zł na potrzeby Oddziału; zakup laseru służącego do leczenia bólów;
 • od 1992 r. nawiązanie współpracy z Centralnym Szpitalem Kolejowym w Międzylesiu w zakresie badania MRI głowy;
 • 1993 r. – zakup aparatu służącego do badania przepływu krwi w mózgu i kończynach (Transcranial doppler spectograf TDS oraz videoprinter Mitsubishi P-66) (wartość: 66 mln zł);
 • 1995 r. – zakup sprzętu i oprogramowania do automatycznej oceny badań elektromiograficznych w chorobach nerwowo-mięśniowych (wartość: 120 mln zł);
 • 1999 r. – zakup strzykawek, kolejnej pompy infuzyjnej…… (wartość 8000 zł)
 • 26-28.04.1999 r. pierwsza wizyta akredytacyjna w Szpitalu, uzyskanie certyfikatu jakości.

Od początku istnienia Oddziału Neurologicznego w Białej Podlaskiej do końca 2000 roku zostało hospitalizowanych 16 957 pacjentów.

Do 2002 r. doktor Bronisław Uss pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Neurologicznego w Białej Podlaskiej. W chwili jego przejścia na emeryturę Oddział liczył 38 łóżek, w tym 6 udarowych. Inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w województwie bialskopodlaskim (1992). Wykształcił wielu neurologów.

Pod kierownictwem doktora Bronisława Ussa
powstało 5 Poradni Neurologicznych w:

 • Białej Podlaskiej,
 • Radzyniu Podlaskiem,
 • Łosicach,
 • Parczewie,
 • Międzyrzecu Podlaskim.

W 1989 r. doktor Bronisław Uss został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Był organizatorem licznych konferencji neurologicznych, np:

 • 06.1987 r. – Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Oddziału Lubelskiego w Białej Podlaskiej;
 • 04.1997 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Patogenetyczne
  i kliniczne aspekty bólów krzyża”;
 • 05.1999 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Aktualne problemy diagnostyki i leczenia padaczki”;
 • 12-13.05.2000 r. – Lubelsko-Krakowskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. „ Udar mózgu”;
 • 05.2001 r. – IV Makroregionalny Zjazd Neurologów w Białej Podlaskiej połączony z 30-leciem Oddziału Neurologicznego w Białej Podlaskiej;

Doktor Bronisław Uss był zdolnym i cenionym specjalistą. Swoją długoletnią pracą zyskał sobie szacunek i uznanie wśród pacjentów, współpracowników i przełożonych.

                                                                                     Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony