Szkolenie pt. „Twój pacjent z krwawieniem – co robić”.

23 marca 2016 r. w Auli budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ulicy Terebelskiej 57-65, odbyło się szkolenie pt. „Twój pacjent z krwawieniem – co robić”.

 


Program szkolenia:

Sesja 1.

„Dabigatran w praktyce klinicznej” - prof. dr hab. n. med. Maria Bilińska, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

Sesja 2.

„Postępowanie w przypadku krwawienia” - dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk, Klinika Kardiologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

                                                                                                             dr n. med. Joanna Kozłowiec 
                                                                                                     Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

                                                                                                     

Powrót na początek strony