Egzamin końcowy II edycji kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych

W dniu 1 grudnia 2017 r. odbył się egzamin końcowy II edycji kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin otrzymując zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów.

                                                                                        

                                                                                      dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                        Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

                                                                                  

Powrót na początek strony