Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich

W dniach 28 października 2016r., 4 listopada 2016r. oraz 9 listopada 2016r w Auli CDA Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, odbyły się szkolenia dla pielęgniarek i położnych w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich, w szczególności przygotowania i podawania zleconych leków. Szkolenia odbyły się zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa z dnia 29.08.2016r.


  Zakres tematyczny szkolenia:

  Poziom podstawowy – tematy:

  • Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną, w tym wykonywania zleceń lekarskich i odmowa ich wykonania.
  • Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną - podstawy prawne.
  • Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej – analiza przypadków.
  • Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w sytuacji popełnienia błędu.

Poziom specjalistyczny - tematy:

  • Bezpieczeństwo w podawaniu leków przez pielęgniarkę i położną.
  • Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta (przechowywanie, rozpuszczanie, drogi podania, dawki, interakcje, itp.).
  • Analiza przykładów z praktyki uczestników szkolenia.”                                                                                            dr n. med. Joanna Kozłowiec          

                                                                                   Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony