Zakończenie kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, dla położnych

Ilustracja do artykułu logo-szpital-120.png

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Auli budynku Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, dla położnych organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Kurs realizowany był w okresie od 12 maja 2018r. do 15 czerwca 2018 r. i składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Przy wsparciu Kierownika kursu dr n. med. Magdaleny Lewickiej położne zrealizowały program kształcenia zaakceptowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Egzamin pisemny pomyślnie zdały 23 położne otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani dr n. med. Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. Cieszymy się, iż jakość zrealizowanego szkolenia została bardzo wysoko oceniona przez kursantki.

Wszystkim uczestniczkom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów.

                                                                                                                dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                                               Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony