”Rozwój kompetencji audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania"

W dniach 16, 17, 18 listopada 2016 odbyło się szkolenie pt.: ”Rozwój kompetencji audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania" prowadziła je Pani Julita Jarzębowska z firmy Maestral Sp. z o.o. z siedzibą w Jastkowie.


Plan szkolenia:
1. Rola auditora wewnętrznego w poprawie skuteczności działającego systemu.
2. Nowe normy – nowe wymagania, zdobycie wiedzy o zmianach w normach 9001 i 14001, nabycie umiejętności interpretowania zmian w normach oraz zaplanowanie zmian dostosowujących system wymagań.
3. Zarządzanie procesem auditorów wewnętrznych – poprawa skuteczności planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych.

 


                                                                                                              dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                                             Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

                                                                                                        

 

Powrót na początek strony