Szkolenie dotyczące nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych

6 i 7 grudnia 2016r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zorganizował szkolenie dotyczące nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych, które  poprowadziła Radczyni Prawna Pani Irena Skubiszak – Kalinowska.

Program szkolenia:
- prawidłowy opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane,
- zasady szacowania zamówienia,
- planowanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane,
- prawidłowy podział zamówienia na części, zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy,
- kryteria oceny ofert, opis i ocena oferto ustalone kryteria, praktyczne przykłady,
- definicja cyklu życia,
- ustalanie warunków udziału w postępowaniu,
- obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, procedura „self cleaning”,
- środki ochrony prawnej,
- możliwości zmian w zawartych umowach, rozwiązania umowy,
- wykluczenie i odpowiedzialność członków komisji oraz osób biorących udział w postępowaniu,
- wybrane tryby nieprzetargowe.

 

                                                                                         dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                            Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

                                                                               

Powrót na początek strony