Szkolenie "Praktyczne problemy udzielania zamówień publicznych w służbie zdrowia w świetle zmian i komunikacji elektronicznej"

W dniu 27 maja 2019 r. w godz. 9.00 - 14.00 w Auli budynku CD-A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ulicy Terebelskiej 57-65 odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne problemy udzielania zamówień publicznych w służbie zdrowia w świetle zmian i komunikacji elektronicznej”. Szkolenie poprowadził Pan dr Jarosław Balcewicz - dyrektor Instytutu Rozwoju i Businessu w Gdańsku.

Tematyka szkolenia:
•    specyfika zamówień w służbie zdrowia,
•    elektronizacja zamówień publicznych,
•    funkcjonowania w praktyce systemu MiniPortal e-zamówień
•    elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
•    praca w komisji przetargowej w kontekście elektronizacji i zmian oraz RODO,
•    prawidłowy opis przedmiotu zamówienia,
•    dzielenie zamówień w kontekście zmian oraz dopuszczalność nie dokonania podziału zamówienia,
•    prawidłowe obliczanie wartości zamówienia,
•    warunki udziału w postępowaniu,
•    pozacenowe kryteria oceny ofert,
•    procedura „odwrócona” i klasyczna w postępowaniu,
•    wybór najkorzystniejszej oferty,
•    zamówienia do równowartości 30 000 w świetle zmian,
•    umowy po zmianach,
•    ćwiczenia.

                                                                  dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                   Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony