Szkolenie „Rachunek kosztów na potrzeby zarządzania szpitalem oraz wyceny świadczeń”

11-12 maja 2017r.  w Auli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie „Rachunek kosztów na potrzeby zarządzania szpitalem oraz wyceny świadczeń” prowadzone przez Panią Mirosławę Trojnacką.
Szkolenie dedykowane było kadrze zarządzającej szpitalem, pracownikom działu finansowo – księgowego  oraz kadrze medycznej. Jego celem było podnoszenie kompetencji i wiedzy menedżerskiej personelu i jej wykorzystanie w ekonomizacji procesu leczenia.

Zakres szkolenia:
- zasady stosowania rachunku kosztów,
- rachunek kosztów zmiennych w procesie decyzyjnym,
- rachunek kosztów w kalkulacji leczonego pacjenta.


Cele szkolenia:
- nabycie umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej do zarządzania oddziałem, poradnią, szpitalem,
- nabycie umiejętności wykorzystania rachunku kosztów w procesie wytwarzania usług medycznych,
- nabycie wiedzy w poprawnym rozliczaniu pacjenta za zgodą płatnika  i sporządzaniu specyfikacji kosztowej do NFZ.

 

                                                                                                      dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                                                      Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

                                                                                                          

 

Powrót na początek strony