Szkolenie skierowane do sekretarek i rejestratorek medycznych

W dniach 23 stycznia 2018 roku w godz. 11.30 – 14.30, oraz 25 stycznia 2018 roku w godz. 11.00 – 14.30 w Auli budynku Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 57-65 odbyło się szkolenie skierowane do sekretarek i rejestratorek medycznych, pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej PodlaskiePROGRAM

1. Zasady pracy w służbie zdrowia

 1. struktura, źródła finansowania
 2. ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia
 3. organy kontroli i nadzoru


2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego

 1. ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
 2. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
    

3. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych

 1. portal SZOI, omówienie dostępnych w WSzS programów informatycznych
 2. rozliczenia w ramach NFZ, współpraca z NFZ- zakres świadczeń refundowanych
 3. raporty miesięczne, kontrole, kary
 4. system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

   

4. Rodzaje, zasady prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej w WSzS w Białej Podlaskiej

 1. rodzaje dokumentacji medycznej
 2. Zasady sporządzania dokumentacji medycznej, w tym w szczególności:

  - prawidłowe prowadzenie dokumentacji elektronicznej i papierowej – informacje ogólne

  - rodzaje występujących błędów w dokumentacji medycznej i próby ich unikania

  - sporządzanie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego w przypadku wypisu lub zgonu pacjenta
   
 3. archiwizacja dokumentacji medycznej z oddziałów szpitalnych

  - okresy przechowywania dokumentacji medycznej

  - postępowanie z wynikami badań po wypisie pacjenta ze szpitala
 4. zasady i formy udostępniania dokumentacji medycznej.

 
5. Profesjonalna obsługa pacjenta

 1. kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
 2. komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
 3. komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
 4. współpraca z trudnym klientem

 

6. Obsługa komputera i urządzeń biurowych

 1. rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
 2. prowadzenie kolejki oczekujących
 3. prowadzenie terminarzy lekarzy
 4. elektroniczna dokumentacja medyczna co nas czeka
 5. bezpieczeństwo informacji
 6. nowoczesny sprzęt audio w pracy sekretarki

      


                                                                         dr n. med. Joanna Kozłowiec            

                                                               Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony