Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Dorota Nosalska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

mgr piel. Bożena Wojczuk

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII

dr n. o zdr. Katarzyna Jańczuk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

 


KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem          83 414 74 31
Pielęgniarka Oddziałowa         83 414 74 32
Gabinet lekarski       83 414 74 34
Dyżurka pielęgniarek       83 414 74 35

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU

     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze nieruchomości szpitala w bliskiej odległości od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Sale Oddziału wyposażone są w 15 stanowisk. Jedno ze stanowisk przeznaczone jest do intensywnego nadzoru dzieci.

    Pacjenci Oddziału to osoby w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową występującą z różnych przyczyn, po incydencie nagłego zatrzymania krążenia, po ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagające intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.

     W trosce o zdrowie i życie pacjentów personel Oddziału m. in.:

    • wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń u dorosłych i dzieci powyżej 3 r. ż.,
    • reanimuje i interweniuje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala,
    • przygotowuje chorych do planowych i nagłych operacji,
    • sprawuje opiekę pooperacyjną,
    • prowadzi terapie przeciwbólowe u chorych poddanych zabiegom operacyjnym,
    • wykonuje kaniulacje żył centralnych,
    • wykonuje cewnikowanie pacjentów dializowanych i poddawanych monitorowaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Powrót na początek strony