Oddział Chirurgiczny Ogólny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Adam Derlukiewicz - specjalista chirurgii ogólnej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Jolanta Lewczuk - specjalista I º medycyny społecznej

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem       83 414 75 01
Pielęgniarka Oddziałowa       83 414 75 03
Gabinet lekarski      

83 414 75 06

83 414 75 05

Odcinek pooperacyjny       83 414 75 13
Dyżurka pielęgniarek         83 414 75 07
Telefon dla pacjentów          83 414 75 08

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Chirurgiczny Ogólny znajduje się na II piętrze szpitala. W ramach Oddziału funkcjonuje Pododdział Chirurgii Naczyniowej oraz Pododdział Chirurgii Onkologicznej.

W Oddziale wykonywany jest niemal pełny profil zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, naczyń żylnych, gastroenterologii, endokrynologii oraz onkologii.

Zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik chirurgicznych jak np:

  • laparoskopia,
  • endoskopia,
  • mechaniczne zespolenie tkanek.

Operacje przepuklin wykonywane są metodami klasycznymi oraz beznapięciowymi, z zastosowaniem wszczepu syntetycznego.

W zakresie chirurgii urazowej leczone są tu m. in. urazy klatki piersiowej, głowy, brzucha i naczyń oraz urazy mnogie i wielonarządowe. W leczeniu żylaków kończyn dolnych stosowana jest krioterapia.

Pacjenci leczeni są z wykorzystaniem coraz to doskonalszych metod niwelowania dolegliwości bólowych.

Powrót na początek strony