Oddział Kardiologiczny

ORDYNATOR

lek. med. Marek Kurianowicz - specjalista IIo z chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Z-CA ORDYNATORA

lek. med. Andrzej Chomiuk - specjalista IIo z kardiologii

 

p. o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia inwazyjna)

mgr piel. Wacława Papińska

 

p. o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia zachowawcza)

mgr piel. Dorota Fedoruk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej (parter)

Ordynator     83 414 75 32
Pielęgniarka Oddziałowa   83 414 75 33
Gabinet lekarski   83 414 75 34
Dyżurka pielęgniarek   83 414 75 35
Pracownia Hemodynamiki   83 414 72 43
Telefon dla pacjentów   83 414 75 36

  

Pododdział Kardiologii Zachowawczej (budynek 1D, II piętro, nad Zespołem Poradni Specjalistycznych)

Z-ca ordynatora   83 414 75 85
Pielęgniarka Oddziałowa     83 414 75 54
Gabinet lekarski   83 414 75 85
Dyżurka pielęgniarek   83 414 75 51
Telefon dla pacjentów   83 414 75 52

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

W ramach Oddziału Kardiologicznego funkcjonuje Pododdział Kardiologii Inwazyjnej, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Pracownia Badań Holtera oraz Pracownia Echokardiografii.

Leczeni są tu pacjenci m. in. z:

 • z chorobą niedokrwienną serca,
 • ostrymi zespołami wieńcowymi,
 • zawałem mięśnia sercowego,
 • kardiogennym obrzękiem płuc,
 • napadowym migotaniem przedsionków,
 • blokami przedsionkowo - komorowymi,
 • wadami serca,
 • niewydolnością krążenia.

W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia w Oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne, takie jak:

 • echokardiografia serca,
 • próby wysiłkowe,
 • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego,
 • próby dobutaminowe.

W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m. in. zabiegi:

 • koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych,
 • arteriografii różnych narządów,
 • zakładania elektrod do czasowej stymulacji serca,
 • wszczepiania kardiowertera - defibrylatora serca (ICD),
 • zakładanie kontrapulsacji aortalnej,
 • kardiowersji i defibrylacji,
 • ablacja w systemie 3D.

W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca wszczepiane są układy stymulujące serce oraz prowadzone są diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Kontrolę nad funkcjonowaniem wszczepionych układów stymulujących serce sprawuje Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów.

Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii w Lublinie i Instytutem Kardiologii w Aninie.

Powrót na początek strony