Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

KIEROWNIK

lek. med. Henryk Makarski - specjalista z medycyny ratunkowej oraz specjalista IIo z anestezjologii i intensywnej terapii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ     

lic. piel. Krystyna Supeł - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

 

KOORDYNATOR

mgr Grzegorz Węglicki

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Kierownik     83 414 74 11
Pielęgniarka Oddziałowa   83 414 74 12
Rejestracja    

83 414 74 14

83 414 74 15

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego udzielającą świadczeń zdrowotnych w strukturach organizacyjnych Szpitala, która zapewnia całodobową gotowość do ich udzielania na wypadek zagrożenia życia.

Zadaniem Oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności leczniczych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia u dorosłych i dzieci, niezależnie od etiologii. Działania podejmowane przez personel SOR-u to m. in.:

  • dokonanie wstępnej diagnostyki,
  • udzielanie pomocy lekarskiej w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,
  • hamowanie rozwoju wstrząsu okołourazowego, krwotocznego czy kardiogennego,
  • hamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej,
  • podejmowanie przez lekarzy decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia specjalistycznego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o wysokospecjalistyczne zasoby własne oraz szpitalnych działów diagnostycznych, m. in. Działu Diagnostyki Obrazowej i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.  Oddział ściśle współpracuje z innymi oddziałami Szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada kryty podjazd dla karetek oraz oddzielne wejście dla pacjentów pieszych. Dzięki zlokalizowanemu obok szpitala lądowisku dla helikopterów istnieje możliwość korzystania z drogi lotniczej do transportu chorych.

Powrót na początek strony