Zamówienia publiczne

Platforma Zakupowa

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż postępowania wszczęte od dnia 18 października 2018 r. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej, natomiast pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Wejście na platformę przez link: szpitalbp.eb2b.com.pl
 
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z helpdeskiem, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy

https://szpitalbp.eb2b.com.pl/contact.html
 
Helpdesk jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr tel.  +48 22 378 39 70, +48 22 258 48 61, +48 22 428 19 28
 
Instrukcja dla Wykonawców dostępna po zalogowaniu na Platformie Zakupowej w zakładce POMOC

Dostępne: 277 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa wyrobów medycznych do przeprowadzenia procedury ECMO V-A, kartridży do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi, ... w podziale na 26 części. Sprawa znak: ZP.3520/95/19

Data utworzenia: 2020-01-23

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Dostawy

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-01-31

wykonanie robót ogólnobudowlanych, remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w podziale na 2 części. Nr sprawy: ZP.3522/6/19

Data utworzenia: 2019-12-23

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-01-10

Dostawa immunoglobulin, szczepionek, produktów do leczenia układu nerwowego, różnych produktów leczniczych, (...) w podziale na 24 części. Sprawa ZP.3520/86/19

Data utworzenia: 2019-12-16

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-12-27

Dostawa stołów rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych, laptopa, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na 3 części nr sprawy: ZP.3520/88/19.

Data utworzenia: 2019-11-28

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Dostawy

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2019-12-11

Zamówienia publiczne

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:
Powrót na początek strony