Dostawa cewników do podawania tlenu przerz nos, kaniul dotętniczych, pojemników do odsysania wydzielin z dróg oddechowych do bronchofiberoskopu, wkładów i złączy do podaswania kontrastu,..., w podziale na 8 części. Sprawa ZP.3520/75/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27.11.2017r

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony