Dostawa defibrylatorów z kardiowersją, diatermii chir., kardiotokografu, pomp infuzyjnych, fotela ginekologicznego, wózka do transp. pacj. w pozycji siedzącej, stołu operacyjnego okul., videokolonoskopów w podziale na 8 części. Sprawa znak ZP.3520/11/18

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony