Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej systemu centralnego nadzoru okołoporodowego. Sprawa ZP.3520/52/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11.10.2017r.

**********

 

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony