Dostawa kriostatu manualnego, mikrotomu rotacyjnego, łaźni wodnej bez cyrkulacji, cieplarek laboratoryjnych, chłodziarko zamrażarki, minicieplarki, palnika gazowego elektronicznego, ..., w podziale na 14 części, Sprawa ZP.3520/20/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.07.2018r

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony