Dostawa mikrokart i odczynników do badań immunohematologicznych wraz z najmem m.in. wirówko-czytnika, w podziale na 2 części, sprawa ZP.3520/25/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11.05.2017r.

**********

 

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony