Dostawa narzędzi do wideoduodenoskopu, akcesoriów endoskopowych, narzędzi do protezowania dróg żółciowych przy użyciu wideoduodenoskopu, trokarów ... w podziale na 21 części. Sprawa znak ZP.3520/56/18.

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony