Dostawa narzędzi do zabiegów ortopedycznych, laparoskopowych i endoskopowych, akcesoriów zużywanych resektoskopu bipolarnego Storz, akcesoriów do napędu Signature Elite firmy Stryker, ... w podziale na 19 części Sprawa znak ZP.3520/39/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.07.2018r.

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony