Dostawa podłoży mikrobiologicznych, generatorów gazów i pasków z gradientem stężeń do określania MIC, barwników do metody Grama, testów do manualnej identyfik. mikrobiolog...w podziale na 7 części, sprawa ZP.3520/67/16

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony