Dostawa podwieszek do naczyń krwionośnych j. uż., czujników z linią pomiarową IBP j.uż. do kardiomonitora FX 2000 MD, znaczników do sondy typu Senti Mag, preparatów i testów do dekontaminacji pomieszczeń, filtrów elektros. ...25 cz. Sprawa ZP.3520/33/17

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony