Dostawa prod. leczn.: śr. antybak. do uż. ogólnoustr., różnych prod. lecz., szczepionek, witamin, śr. obniż. krzep. krwi, prod. farm., śr. zniecz., śr. przeciwnowotw. oraz wyr. med. i prep. do żyw. wewnątrzjel. - 35 części. Sprawa ZP.3520/7/17

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony