Dostawa sprzętu serwerowego i licencji na oprogramowanie serwerowe wraz z ich wdrożeniem oraz dostawa licencji na oprogramowanie CMS do budowy i zarządzania stronami internetowymi wraz z wdrożeniem oprogramowania-w podziale na 2 części, ZP.3520/6/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2017r

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony