Dostawa sterylnych zestawów obłożeń j.uż. do angiografii promieniowej, portów naczyniowych, jednorazowej pompy do podawania leku, akcesoriów do laparoskopu, wyrobów do zabiegów RIRS, cewników urologicznych, ... w podziale na 21 części Sprawa ZP.3520/7/20

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony