Dostawa sterylnych zestawów obłożeń j.uż.: do zabiegów hemodynamiki, do operacji stawu biodrowego, uniwersalnych, do wszczepiania stymulatorów, do zabiegów ortopedycznych (RAMIĘ-BARK), ... , w podziale na 32 części sprawa ZP3520/86/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 17.01.2018r

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony