Dostawa testów i odczynników do identyfikacji drobnoustrojów i określ. lekowrażliwości+dzierżawa analizatora mikrobiologicznego, sprawa ZP.3520/28/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 29.05.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony