Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem i aparatu RTG z wyposażeniem do WSzS w Białej Podlaskiej wraz z oprac. dokum. tech. oraz wykon. budowl. robót adaptac, sprawa ZP.3520/16/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 15.05.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony