Dostawa ultrasonografu okulistycznego, urządzenia do suchego rozmrażania osocza, ssaków elektrycznych, pulsoksymetrów, piły do gipsu, wiertarki do wyciągów oraz videobronchoskopu w podziale na 6 części. Sprawa ZP.3520/5/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.02.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony