Dostawa urządzenia do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elestograficzną, zautomatyzowanego zamkniętego systemu real-time PCR, komory laminarnej, wytrząsarki o ruchu kołowym, systemu automatycznego barwienia preparatów metodą Grama z pakietem startowym, cieplarek laboratoryjnych, wirówki laboratoryjnej i mikroskopu asystenckiego z kamerą w podziale na 9 części. Sprawa ZP.3520/59/18

Ilustracja do artykułu logo całe.jpg

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony