Dostawa wyposażenia pomieszcz. domowego Szpitala, w tym: różn. rodz. mebli biurowych, wypoczynk., komór, regałów, szaf ubran., krzeseł, regał. magazyn, szaf BHP, stołów...-11 cz., sprawa ZP.3520/12/17

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony