Dostawa wyrobów, filtrów, drenów do aparatu Prismaflex firmy Gambro i cewników do leczenia nerkozastępczego, wyrobów do terapii nerkozastępczej, cewników i drenów j. uż. w podziale na 5 części. Sprawa ZP.3520/32/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.07.2018r

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony