Dostawa wyrobów medycznych: stymulatorów, elektrod, zestawów do stymulacji serca, używanych w pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, w podziale na 6 części. Sprawa znak: ZP.3520/38/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27.06.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony